Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Ny i Sverige

Flykting är den person som tvingats fly på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning, eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp.

Sedan december 2010 har arbetsförmedlingen ansvar för etablering av nyanlända.

Enligt lagen om etablering får du en etableringsplan som görs tillsammans med din arbetsförmedlare. Etableringsplanen utgår från att du ska få ett arbete. Samhällsintroduktion ingår i din etableringsplan.

Du får ersättning genom försäkringskassan.

Kontakt:

Arbetsförmedlingen i Järfällalänk till annan webbplatsSidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-10-08