Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Lokala värdighetsgarantier

För att du ska veta vad du kan förvänta dig av socialtjänsten, har vi infört lokala värdighetsgarantier i Uppland-bro. De vänder sig till dig som beviljas hjälp och stöd av kommunen.

Värdighetsgarantierna utgår från vår värdegrund och våra nämndmål. Garantierna lyfter fram etiska normer och förhållningssätt som ska prägla allt arbete inom socialtjänsten i kommunen.

I Upplands-Bro har vi värdighetsgarantier för dessa tre områden;

  • Myndighetsutövning, individ och familj
  • Verksamheter som ger stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS
  • Äldreomsorg

Lokala värdighetsgarantier - Myndighetsutövning, Individ och familjeomsorg PDF

Lokala värdighetsgarantier - ÄldreomsorgPDF

Lokala värdighetsgarantier - Funktionsnedsättning enligt LSSPDF


För vem gäller värdighetsgarantin?

Värdighetsgarantierna gäller för brukare och användare av socialtjänsten. Förutsättningen är att du fått beslut om bistånd eller insatser från socialkontorets myndighets- och beställaravdelning.

Om vi inte håller det vi lovar

Om du upplever att vi inte uppfyller våra värdighetsgarantier vill vi gärna ha dina synpunkter, klagomål eller idéer för att kunna rätta till fel och förbättra servicen i kommunen. Dina synpunkter följs upp av berörd verksamhet och används för att förbättra verksamheten.

Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

  • Ring kommunens kontaktcenter på telefon 08-581 690 00
  • Använd den elektroniska klagomål- och synpunktsblanketten på kommunens hemsida www.upplands-bro.se
  • Fyll i kommunens blankett och lämna den till kontaktcenter eller den personal du kommer i kontakt med i socialtjänsten.
  • Du kan även kontakta ansvarig för verksamheten.

 

 

Relaterad information

Det finns ingen relaterad information angiven till denna sida.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-04-19