Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Funktions­nedsättning

Du som är under 65 år och på grund av funktionsnedsättning behöver stöd och service kan få insatser från omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Insatser enligt (SoL)

 • Hemtjänst
 • Trygghetslarm
 • Särskilt boende
 • Boendestöd
 • Sysselsättning

Insatser enligt  (LSS)

 • Personlig assistans
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice
 • Korttidsvistelse
 • Korttidstillsyn för barn och ungdomar över 12 år
 • Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar utanför  föräldrahemmet
 • Bostad med särskild service för vuxna
 • Daglig verksamhet

De som omfattas av LSS lagen är personer med:

 • Utvecklingsstörning, autism eller autism-liknande tillstånd
 • Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder eller hjärnskada i vuxen  ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • Varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och  därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Insatser ges i huvudsak enligt:

Så här ansöker du

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via kundcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag. Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen.  Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-09