Akut Hjälp

Om du har akuta problem, kan du ta kontakt med mottagningen som nås på vardagar. Under andra tider kan du vända till socialjouren i Nordväst.

Socialjouren

På socialjouren finns socialsekreterare som kan ge råd och stöd i akuta situationer som inte kan vänta till dess att socialkontoret i Upplands-Bro kommun öppnar. Det kan till exempel handla om:

  • barn och unga som far illa
  • våld i familjen eller
  • andra allvarliga problem.

Du kan kontakta socialjouren oavsett om det rör dig själv, en anhörig eller en granne.

Öppettider och kontakt:
Upplands-Bro kommun, kundcenter
Måndag-Torsdag    kl. 08.00-16.30
Fredag                      kl. 08.00-15.00
Tel:  08-581 690 00

Socialjour Nordväst 
Måndag-Torsdag  kl. 17.00-02.00
Fredag                    kl. 15.00-02.00
Lördag-Söndag     kl.  16.00-02.00
Tel:  010-444 05 00
Besöksadress:  Tingsvägen 7, Sollentuna

Du kan också ringa Norrortspolisen på telefon 08-401 50 00.

Måndag-torsdag: 16.00-02.00
Fredag: 14.00-02.00
Lördag: 16.00-02.00
Söndag: 16.00-02.00

Under dessa tider finns två socialsekreterare i tjänst som kan ge råd och stöd. Övrig tid - som inte är kontorstid - hänvisar en telefonsvarare vart du vänder dig. Du kan också ringa polisen i Norrort: Telefon: 08-401 50 05 alt 114 14 (+46 771 14 14 00)

SOS Alarm                         - 112
Polisen                               - 114 14
Sjukvårdsrådgivningen   - 1177

Sjukvårdsrådgivning

http://www.1177.se/ hittar du medicinskt granskad information om sjukdomar och hälsa. Här hittar du också adresser och telefonnummer till alla vårdmottagningar i Stockholms län. Det finns även frågetjänster där du kan ställa anonyma frågor till experter inom hälso- och sjukvården.

Telefon: 08-320 100

Giftinformation

Svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt. När du ringer får du direkt tala med en specialutbildad apotekare.

Telefon: 112 vid förgiftning, 08-331231 i mindre brådskande fall.

Jourhavande medmänniska

Här kan du tala med personer som genomgått en grundutbildning. De som svarar har ingen specialkompetens som kuratorer eller psykologer, utan är som namnet antyder, just vanliga medmänniskor.

Telefonjouren är öppen varje natt mellan 21-06

Telefon: 08-702 16 80

Nationella hjälplinjen Hjälplinjens telefonjour erbjuder psykologisk hjälp till människor i psykisk kris eller i en svår livssituation.

Telefon: 020-220 060

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)