Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Äldreomsorg

Bild: Vårbiträde och brukare ler mot varandra

Foto: Marco Gustafsson

Din rätt till bistånd

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd.

Vilken hjälp kan jag få?

  • Hemtjänst
  • Matdistribution
  • Trygghetslarm
  • Ledsagning
  • Färdtjänst/riksfärdtjänst
  • Korttidsplats
  • Avlösning
  • Dagverksamhet
  • Äldreboende

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag. Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen.  Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-09