Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Stöd & omsorg

Bild: Barn klättrar på lekstugetak

Foto: Caroline Falkengren

Det finns tillfällen i livet då man på grund av ålder, funktionsnedsättning, ekonomiska eller sociala problem behöver stöd. En av grundtankarna är att alla medborgare ska få det stöd de behöver för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Socialnämndens stöd och omsorg består av:

Socialkontoret 

Socialkontoret ansvarar för försörjningsstöd (socialbidrag), stöd till utsatta familjer och deras barn och ungdomar, stöd till personer med missbruksproblem, flyktingmottagning och dödsboanmälan.

Socialtjänstlagenlänk till annan webbplats

Omsorg för personer med funktionsnedsättning

Stödet till personer med funktionsnedsättning omfattar bland annat personlig assistans, bostad med särskild service, korttidstillsyn, kontaktperson, ledsagarservice och daglig verksamhet.

Stödet till personer med psykisk funktionsnedsättning kan avse boendestöd, boende och sysselsättning.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSSlänk till annan webbplats

FN:s standardregler - LättlästPDF

Äldreomsorg 

Äldreomsorgen ansvarar för hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende och dagverksamhet.

 

Nyheter

Aktuellt

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-15