Din sökning Kretsloppscentraler gav 69 träffar

 1. Lagar och regler - Ny Upplands-Bro Alla kommuner är skyldiga att ha föreskrifter som innehåller de formella reglerna för kommunens avfallshantering. Kommunen har också ha en avfallsplan som beskriver hur avfallet hanteras idag och hur kommunen vill

  Ny Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Avgifter och regler / Lagar och regler

 2. Trädgårdsavfall - Ny Upplands-Bro Du kan bli av med ditt trädgårdsavfall på följande sätt; För regelbunden hämtning av trädgårdsavfall kan ett abonnemang beställas hos kontsaktcenter VA & avfall, detta för en kostnad av 750 kr/säsong! I abonnemanget

  Ny Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Hushållsavfall / Trädgårdsavfall

 3. Återvinningsstationer - Ny Upplands-Bro Var kan man lämna sina tidningar och förpackningar? Om man bor i ett bostadsområde med sorteringsbehållare för tidningar och olika förpackningar så använder man lämpligen fastighetens insamlingssystem. I ett

  Ny Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Kretslopp och återvinning / Återvinningsstationer

 4. Vanliga frågor - Ny Upplands-Bro - Kostar det något att byta kärlstorlek eller hämtintervall (abonnemangsbyte)? Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. - Mina

  Ny Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Hushållsavfall / Vanliga frågor

 5. KALLELSE 1 (7) Tekniska nämnden Datum 2016-06-03 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 20 00 ,

  Ny Upplands-Bro / Kallelse Tekniska nämnden 2016-06-07 rev. 2016-06-03.pdf

 6. KUNGÖRELSE 1 (7) Kommunfullmäktige Datum 2015-11-16 Rev. 2015- 11-16 U B K 20 00 , v 1. 0, 2 01 4- 04 -2 8 Kommunfullmäktige kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 18 november 2015, kl 10:00 OBS! tiden Plats: Stora scenen Ordförande: Solange Olame

  Ny Upplands-Bro / Kallelse KF 151118 (rev. 151116).pdf

 7. Hoppas alla har haft en bra sommar Fo to : F re dr ik H je rli ng Skolorna har startat och många av våra barn och unga kommer till en nyrenoverad skola eller förskola. Den omfattande renoveringen av Hagnässkolan är klar, Lillsjöskolan har helt ny

  Ny Upplands-Bro / Kommun & politik / Pressrum, kontakt och webb-tv / Uppslaget / Uppslaget-v34-upplands-bro-kommun.pdf

 8. Hoppas alla har haft en bra sommar Fo to : F re dr ik H je rli ng Skolorna har startat och många av våra barn och unga kommer till en nyrenoverad skola eller förskola. Den omfattande renoveringen av Hagnässkolan är klar, Lillsjöskolan har helt ny

  Ny Upplands-Bro / Kommun & politik / Pressrum, kontakt och webb-tv / Uppslaget / Vecka 34.pdf

 9. KALLELSE 1 (8) Kommunstyrelsen Datum 2016-08-18 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se U B K 20 00 ,

  Ny Upplands-Bro / Kallelse Kommunstyrelsen 2016-08-31.pdf

 10. Handlingar till Tekniska nämndens sammanträde den 7 juni 2016 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Vår beteckning Er beteckning Charlotte Ahlstrand Tillväxtkontoret/TA charlotte.ahlstrand@upplands-bro.se 2016-05-16 KS 16/0124 Tekniska nämnden

  Ny Upplands-Bro / Handlingar till Tekniska nämnden den 7 juni 2016, rev. 20160603.pdf

Dokument

 • PDF 56
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 10
 • Nyhet 2