Din sökning Kretsloppscentraler gav 89 träffar

 1. Restavfall i soppåsen En stor del av hushållsavfallet går att sortera ut för återvinning. Det som återstår när du sorterat ut matavfall, förpackningar, tidningar och farligt avfall kallas för restavfall och är precis som det låter, de rester som blir

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Hushållsavfall / Källsortering

 2. För regelbunden hämtning av trädgårdsavfall kan ett abonnemang beställas hos kontaktcenter VA & avfall. Trädgårdsavfallet hämtas i 370 liters kärl från april till november. Hämtningsintervallet är anpassat till trädgårdsarbetet och har tätare

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Hushållsavfall / Trädgårdsavfall

 3. Protokoll fört vid Kommunfullmäktige den 18 november 2015 Innehållsförteckning Närvarande ledamöter och ersättare § 116 Medborgarförslag om upphandling av återvinnings- och kretsloppscentralerna i kommunen § 117 Medborgarförslag om utökade öpettider

  Upplands-Bro / Protokoll KF 151118.pdf

 4. Hantera avfall och sortera Foto: Mostphotos Genom att återvinna och på bästa sätt ta hand om vårt avfall kan vi spara naturens resurser. Om hela jordens befolkning skulle konsumera som vi gör i Sverige skulle vi behöva flera jordklot. Att som

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera

 5. Förpackningar och tidningar lämnas på återvinningsstationer. Om du bor i ett bostadsområde med sorteringsbehållare för tidningar och olika förpackningar använder du lämpligen fastighetens insamlingssystem. I ett område som saknar så kallad

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Återvinningsstationer

 6. Kunta pyrkii huolehtimaan kuntalaisten kotitalousjätteestä mahdollisimman ympäristömyönteisellä ja taloudellisella tavalla. Jotta tämä olisi mahdollista, kaikkien kuntalaisten on lajiteltava jätteensä ja vietävä jätteet kunnan osoittamiin paikkoihin.

  En sökträff från kultur.upplands-bro.se/
 7. KULTURPORTALEN Kierrätyskeskukset

  Kunnan kierrätyskeskuksissa on erityyppisille karkeajätteille tarkoitettuja jäteastioita. Keskuksissa on myös vaarallisen jätteen ympäristöasema, keräyspaperin ja pakkausten kierrätysasema sekä vaatekeräyssäiliö. Brunnassa on myös

  En sökträff från kultur.upplands-bro.se/
 8. - Kostar det något att byta kärlstorlek eller hämtintervall (abonnemangsbyte)? Ett byte av kärlstorlek och hämtintervall per år ingår i abonnemanget. För ändringar därutöver tas en avgift om 200 kr per gång. - Mina sopor har inte blivit tömda när de

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Hushållsavfall / Frågor och svar om hushållsavfall

 9. Alla kostnader för kommunens avfallsverksamhet täcks av avgifter enligt taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Några skattepengar används inte. Allt avfall som kommunen samlar in ska tas omhand på ett miljömässigt bra sätt. Detta innebär kostnader

  Upplands-Bro / Bo, bygga & miljö / Hantera avfall och sortera / Avfallsavgifter

 10. Miljöalmanacka 2018 Samhälls- information från Upplands-Bro kommun 2 Vi reserverar oss för eventuella förändringar av datum för redovisade aktiviteter. Råd och anvisningar i almanackan är riktade till hushåll. Företag omfattas av andra regler för

  Upplands-Bro / Miljöalmanackan 2018 / Miljoalmanackan2018-UpplandsBro.pdf

Dokument

 • PDF 69
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 13
 • Nyhet 2