Din sökning Badplatser gav 120 träffar

 1. 1(5) Nr 1.3 U08 Ersätter 1.3 U07 FÖRFATTNINGSSAMLING Gäller fr.o.m. 2016-03-23 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun (Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, § 151, senast reviderad 2016-03-23, § 37) Upplands-Bro kommun

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Organisation och styrning / Författningssamling / Ordningsföreskrifter och stadgar / Allmänna-lokala-ordningsföreskrifter-for-Upplands-Bro-kommun.pdf

 2. Handlingar till Kultur- och fritidsnämnden den 12 april 2016 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Kultur- och fritidskontoret Datum Vår beteckning Maria Palm Enhetschef fritid Fritidsenheten 08-581 690 94 maria.palm@upplands-bro.se 2016-03-18 KFN 15/0184

  Upplands-Bro / Handlingar till Kultur- och fritidsnämnden den 12 april 2016. 2(komp).pdf

 3. PROTOKOLL 1 (15) Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-04-12 Utses att justera Sune Larsson (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-04-18 kl.15.00 Paragrafer §§ 14 - 26 Underskrifter Sekreterare Anna-Lena Örvander

  Upplands-Bro / Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-12.pdf

 4. 1(5) Nr 1.3 U08 Ersätter 1.3 U07 FÖRFATTNINGSSAMLING Gäller fr.o.m. 2016-03-23 Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Upplands-Bro kommun (Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-21, § 151, senast reviderad 2016-03-23, § 37) Upplands-Bro kommun

  Upplands-Bro / Allmänna lokala ordningsföreskrifter inkl. bilagor.pdf

 5. KUNGÖRELSE 1 (6) Kommunfullmäktige Datum 2016-03-23 U B K 20 00 , v 1. 0, 2 01 4- 04 -2 8 Kommunfullmäktige kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 23 mars 2016, kl 18:30 Plats: Stora scenen, Kulturhuset Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S)

  Upplands-Bro / Kallelse Kommunfullmäktige 2016-03-23, rev. 2016-03-23.pdf

 6. MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Kommunledningskontoret Datum 2016-05-12 Postadress: Upplands-Bro kommun, 196 81 Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: 08-581 690 00 Fax: 08-581 692 40 E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro

  Upplands-Bro / BFR_12_MAJ_16_protokoll.pdf

 7. Passa på att lämna farligt avfall till återvinningens insamlingsbil Lördagen den 12 augusti kan du passa på att kostnadsfritt lämna ditt farliga avfall och mindre elektronik i en särskild mobil ­insamling­från­Ragn-Sells

  Upplands-Bro / Kommun & politik / Pressrum, kontakt och webb-tv / Uppslaget / Uppslaget-v32-2017-upplands-bro-kommun.pdf

 8. !( !( !( !( !( !( !( !( !( !( Broängarnas Naturreservat Natura 2000 Natura 2000 Natura 2000 Ådö - Lagnö Naturreservat Frölunda Naturreservat Stäketskogens Naturreservat Natura 2000 Norra Björkfjärdens Naturreservat/ Natura 2000 Broknapparnas

  Upplands-Bro / Kultur & fritid / Idrott & friluftsliv / Fritidskarta2017_SV.pdf

 9. PROTOKOLL 1 (31) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2016-03-23 Utses att justera Jan Stefanson (KD) och Minna Ahokas (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-03-29 kl.10:00 Paragrafer §§ 27 - 43 Underskrifter Sekreterare Anna-Lena

  Upplands-Bro / KS 15-0782-11 Protokoll Kommunfullmäktige 2016-03-23 524878_3_0.pdf

 10. Handlingar till Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 7 juni 2016 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Kultur- och fritidskontoret Datum Vår beteckning Bo Sundqvist Kultur- och fritidschef 08-581 696 10 bo.sundqvist@upplands-bro.se 2016-05-19 KFN

  Upplands-Bro / Handlingar till Kultur- och fritidsnämnden den 7 juni 2016.pdf

Dokument

 • PDF 120
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0