Din sökning Vklass gav 20 träffar

 1. MINNESANTECKNINGAR 1 (5) Sammanträdesdatum: 2016-12-08 U B K 2 0 0 0 , v 1 .0 , 2 0 1 4 -0 4 -2 8 Plats och tid Kommunhuset, Dävensö, den 8 december 2016 kl. 16:30-18:30 Närvarande Rolf Nersing (S), ordförande Utbildningsnämnden Elin Kimland,

  Ny Upplands-Bro / Barn & utbildning / Barn & unga 6-16 år / Skolrådet / minnesanteckningar-skolradet-2016-12-08.pdf

 2. www.upplands-bro.se 20Budget 202 Direktiv2012 2016-09-29 Inbjudan till Förskoleråd Förskolerådet är ett forum för dialog mellan utbildningsnämnden, utbildningskontoret och föräldrarepresentanter. Inga beslut fattas i rådet och vi diskuterar inte

  Ny Upplands-Bro / Kommun & politik / Politik och beslut / Rådgivande grupper / Förskolerådet / Inbjudan-till-Forskolerad-11-okotber-2016.pdf

 3. Adress: Hagnäsvägen 1 Telefon: 08-581 693 75 E-post: malin.lundberg@upplands-bro.se 19637 Kungsängen HAGNÄSSKOLAN Arbetsplan för Hagnässkolan läsåret 16-17 Vision Hagnässkolan är en plats för elevernas ivriga lärande. De går hit för att de trivs och

  Ny Upplands-Bro / Barn & utbildning / Barn & unga 6-16 år / Kommunala skolor / Hagnässkolan / Arbetsplan+16-17.pdf

 4. PROTOKOLL 1 (11) Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum: 2016-10-25 Utses att justera Kaj Bergenhill (M) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2016-11-01 kl. 8:30 Paragrafer §§ 75 - 82 Underskrifter Sekreterare Tijana Todorovic Ordförande

  Ny Upplands-Bro / Protokoll Utbildningsnämnden 2016-10-25.pdf

 5. SKA-Plan 170331 Vuxenutbildning 2017 Vuxenutbildning, SKA-Plan 170331 2(21) Innehållsförteckning 1 Tillämpning 3 2 Systematik och dokumentation i skollagen 4 3 Grundläggande information om skolan 5 3.1 Personal 6 3.2 Antal studerande 7 3.3

  Ny Upplands-Bro / kvalitetsplan-vux.pdf

 6. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Emil Hanstad Kvalificerad utredare Utbildningsstaben +46 8-51832136 Emil.Hanstad@upplands-bro.se 2017-09-01 UN 17/0047

  Ny Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 24 oktober 2017.pdf

 7. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2017 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Datum Vår beteckning Er beteckning Jesper Sjögren Stabschef Utbildningskontoret +46 08-581 692 76 jesper.sjogren@upplands-bro.se 2017-02-08 UN 17/0001

  Ny Upplands-Bro / Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde 21 februari 2017.pdf

 8. Lillsjöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Grundskola 1-3 Förskoleklass, skolbarnomsorg 2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola 1-3 Förskoleklass,

  Ny Upplands-Bro / Barn & utbildning / Barn & unga 6-16 år / Kommunala skolor / Lillsjöskolan / Lillsjöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2017.pdf

 9. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 25 oktober 2016 Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Datum Vår beteckning Er beteckning Jesper Sjögren Stabschef Utbildningskontoret +46 08-581 692 76 jesper.sjogren@upplands-bro.se 2016-10-03 UN 15/2300

  Ny Upplands-Bro / Handlingar till utbildningsnämnden 161025.pdf

 10. Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 19 september 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning Er beteckning Karin Haglund Utbildningskontoret karin.haglund@upplands-bro.se 2017-09-04 UN 17/0132

  Ny Upplands-Bro / handlingar-utbildningsnamnden-2017-09-19.pdf

Dokument

 • PDF 20
 • Office-dokument 0

Sidtyp

 • Event 0
 • Informationssida 0
 • Nyhet 0