Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Så fattas ett beslut

En kommuns högsta beslutande organ är kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som kommunens riksdag.

Vid allmänna val vart fjärde år väljs de företrädare som representerar allmänheten i kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige beslutar om budget och om hur mycket skatt medborgarna ska betala till kommunen.

Kommunfullmäktige väljer också vilka nämnder som ska finnas i kommunen och vilka som ska vara ledamöter och ersättare i nämnderna. Kommunfullmäktige beslutar också i frågor som är särskilt viktiga och principiella för kommunen.

Många beslut fattas också i kommunstyrelsen eller av nämnderna. De har antingen fått det i uppdrag via någon lag eller så har kommunfullmäktige överlämnat beslutanderätten till dem.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2012-12-17