Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Överklaga ett beslut

Du har rätt att överklaga ett beslut som påverkar dig personligen. Det kan till exempel vara ett byggnadslov eller beslut om socialt bistånd. Det kallas förvaltningsbesvär och det är bara du som är berörd av beslutet som kan överklaga.

Hur du gör för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det inte gör det ska du vända dig till kommunen. Du måste överklaga inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Om du tycker att Upplands-Bro kommun har fattat ett beslut som bryter mot gällande lagar och regler har du som bor i kommunen rätt att överklaga beslutet. Detta kallas laglighetsprövning. Du måste överklaga till länsrätten inom tre veckor från det att beslutsprotokollet har godkänts (justerats) och anslagits på anslagstavlan i kommunhuset.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2012-12-17