Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Revision

Kommunallagen reglerar att revisorer skall finnas för att granska verksamheten. Kommunrevisionen ska granska ändamålsenligheten och den ekonomiska nyttan i kommunens och bolagens verksamhet.

Granskningen görs på uppdrag av kommunfullmäktige och omfattar också nämndernas styrning och kontroll. Kommunrevisionen arbetar oberoende och objektivt och är en del av den demokratiska kontrollen.

Revisionens uppgift är att kontrollera och säkerställa att verksamheten i Upplands-Bros kommun utförs säkert, att de uppsatta målen nås och att det sker på det sätt som det var tänkt.

Valda revisorer för perioden 2014-2018

Thomas Ljunggren (M), ordförande

Roger Gerdin (S), vice ordförande

Bertil Axelsson (C)

Göran Boklint (SD)

Marianne Kjellberg (V)

Lennart Stigle (FP)

Tord Svengren (MP)

Leif Söderlund (KD)

Valda revisorer för perioden 2010 - 2014

Thomas Ljunggren (M), ordförande

Thord Rahm (S), vice ordförande

Lennart Stigle (FP)

Bertil Axelsson (C)

Roger Gerdin (S)

Tord Svengren (MP)

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-04-24