Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet, som tidigare hette Handikapprådet, är ett rådgivande organ till kommunen i frågor som rör de funktionshindrades situation i samhället.

Tillgänglighet och andra frågor som är angelägna för funktionshindrade ska ingå som en självklar del i arbetet i flera olika kommunala organ. Handikapprådet fungerar som ett bollplank och en diskussionspartner i de frågorna. Rådet består av nio ledamöter varav handikapporganisationerna utser sex stycken och kommunen har tre representanter.

Kommunens ledamöter

  • Camilla Janson (S)
  • Tina Teljstedt (KD)
  • Kerstin Ahlin (S)
  • Anders Åkerlind (M)
Tillgänglighetsrådet 2017

 

Dagordning

Protokoll

1 februari3 maj6 september15 november

 

 

 

Tillgänglighetsrådet 2016

 

Dagordning

Protokoll

17 februari

DagordningPDF

ProtokollPDF

18 maj

DagordningPDF

ProtokollPDF

7 september

DagordningPDF

ProtokollPDF

23 november

DagordningPDF

ProtokollPDF

 

Tillgänglighetsrådet 2015

 

Dagordning

Protokoll

25 februari

DagordningPDFProtokollPDF

29 april

DagordningPDFProtokollPDF

16 september

DagordningPDF

ProtokollPDF

2 december

DagordningPDF

ProtokollPDF

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-18