Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Rådets mål är att öka tryggheten och minska brottsligheten i Upplands-Bro.

Vi ska inspirera och utveckla former för ett bra och aktivt samarbete mellan alla dem som arbetar brottsförebyggande i Upplands-Bro kommun.

Rådets uppdrag

 • Kartlägga brottsligheten i kommunen
 • Vara kunskapscentrum kring brottsförebyggande arbete
 • Samordna brottsförebyggande insatser

Ledamöter:

 • Camilla Janson, ordförande Kommunstyrelsen
 • Jan Stefanson, vice ordförande Kommunstyrelsen
 • Maria Johansson, kommundirektör
 • Eva Folke, socialchef
 • Mathias Rantanen, samhällsbyggnadschef
 • Kaj Söder, utbildningschef
 • Bo Sundqvist, kultur- och fritidschef
 • Jörgen Karlsson, Polisen, Järfälla-Upplands-Bro
 • Magnus Nilsson, lokalpolis, Järfälla-Upplands-Bro
 • Frida Tornvall, lokalpolis, Järfälla-Upplands-Bro
 • Tore Olsson, vd, AB Upplands-Brohus
 • Håkan Örnelius, förvaltningschef AB Upplands-Brohus
 • Zara Lahouar, områdeschef, D.Carnegie & Co.
 • Thomas Wrådhe, divisionschef, Brandkåren Attunda
 • Johan Svensson, Företagarnas lokalförening i Upplands-Bro
 • Mats Kjellberg, säkerhetschef
 • Björn Svensson, trygghetssamordnare
Brottsförebyggande rådet 2017

 

Dagordning

Protokoll

9 februari

DagordningPDF

ProtokollPDF

1 juni14 september23 november 

Brottsförebyggande rådet 2016

 

Dagordning

Protokoll

10 februari

DagordningPDF

ProtokollPDF

12 maj

DagordningPDF

ProtokollPDF

15 september

DagordningPDF

ProtokollPDF
PresentationPDF

24 november

DagordningPDF

ProtokollPDF


Brottsförebyggande rådet 2015

 

Dagordning

Protokoll

12 februari

DagordningPDFProtokollPDF

7 maj

DagordningPDFProtokollPDF

24 september

DagordningPDFProtokollPDF

26 november

DagordningPDF

ProtokollPDF

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-02-20