Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Offentlighetsprincipen

En av de viktigaste grunderna i vårt demokratiska samhälle är offentlighetsprincipen som innebär att alla får läsa handlingar hos våra myndigheter.

Vad är en allmän handling?

Vad är en handling och vilka handlingar är allmänna? En handling är oftast ett papper av något slag. Det kan till exempel vara brev, protokoll eller beslut. Men det kan också vara e-post, videofilmer eller kassettband. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen och enligt särskilda regler anses ha inkommit dit eller blivit upprättad där.

Vilka handlingar får hållas hemliga?

De flesta handlingar hos kommunen är offentliga, men inte alla. En del handlingar är arbetsmaterial som bara de anställda i kommunen får läsa. Andra handlingar är sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Sekretessbelagda handlingar kan till exempel vara papper som har med socialtjänstens eller skolans ärenden att göra, och som handlar om enskilda människor personliga eller ekonomiska situation. Sådana handlingar har du inte rätt att läsa.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2012-12-17