Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Vi satsar på livskvalitet

Socialdemokreternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och miljöpartiets logotyper.

Bättre fysisk rörlighet för äldre i hela kommunen genom förebyggande verksamheter, en attraktiv hemtjänst i fokus med digital utveckling, möjlighet till heltidstjänst för personal och utveckling av park- och grönytor. Det är några av de satsningar för att höja livskvaliteten ytterligare i Upplands-Bro som föreslås i 2017 års budgetförslag.

I budgetförslaget för 2017 föreslås satsningar på förebyggande insatser för att skapa ett gott liv med gemenskap långt upp i åldrarna. Möjligheterna för alla äldre som bor i eget boende att äta måltider i samvaro ska öka och verksamheter med fokus på fysisk rörlighet ska erbjudas i hela Upplands-Bro.

– Det är viktigt att kommunens äldre känner sig trygga och får en meningsfull tillvaro med omsorg och gemenskap, säger Jan Stefansson (KD) Gruppledare.

De äldre som får hjälp i sitt hem ska erbjudas en attraktiv hemtjänst. Därför föreslås satsningar på digital utveckling, som till exempel digital nattillsyn med hjälp av en kamera, för att utveckla hemtjänsten. Möjligheten till ett heltidserbjudande för personalen ska öka och inom hemtjänsten planeras en övergång till elcyklar att ske inom de närmaste åren.

– Vi arbetar ständigt för att förbättra välfärden i kommunens äldreomsorg. Genom satsningar på digitala verktyg som digital assistans och hälsoinformation vill kommunen erbjuda möjligheten till en självständig och jämlik hälsa, säger Camilla Janson (S), Kommunstyrelsen ordförande

Vår omgivning och närmiljö har stor betydelse för hur vi mår. I 2017 års budgetförslag finns satsningar för att utveckla kommunens park- och grönytor med smarta planteringar och utvald växtlighet. För att skapa en tillgänglig och trivsam miljö kommer det även att satsas på fler bänkar och papperskorgar. Dessutom föreslås bullerdämpande åtgärder vid kommunala vägar och fler parkeringar samt en fortsatt planering och etablering av aktivitetsparken i Bro i samarbete med boende och föreningslivet.

– I nästa års budgetförslag satsar vi på att genomföra investeringar för kommunens parker och vägar. Vi vill att alla i Upplands-Bro ska trivas och uppleva en trygg och snygg kommun, säger Lisa Edwards (C) Gruppledare.

Den 30 november beslutar Kommunfullmäktige om 2017 års budget.

Budgetförslag 2017PDF

Ytterligare kommentarer:

Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande,
073-961 65 20

Jan Stefansson (KD), gruppledare, 076-007 82 58

Lisa Edwards (C), gruppledare, 073-960 42 80

Sara Ridderstedt (MP), gruppledare, 072-17 88 169

Högupplösta pressbilderlänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-11-30