Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Vi satsar på integration och trygghet

Socialdemokreternas, Kristdemokraternas, Centerpartiets och miljöpartiets logotyper.

Bättre tillgänglighet till allmänna platser och busshållsplatser, högre trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, slyröjning och bättre belysning för ökad trygghet, bullerdämpning vid kommunala vägar, nya larm till skolor och förskolor, integrationssamordningen ska utvecklas, kvinnojouren ska få mer pengar och det förebyggande ungdomsarbetet ska utvecklas. Det är några av de satsningar för ökad trygghet och integration som föreslås i 2017 års budgetförslag.

Trygghet i en kommun är ett stort område. Det handlar inte enbart om trygghet att kunna vistas på allmänna platser utan handlar även om att känna sig trygg med den service och omsorg kommunen erbjuder. I budgetförslaget för 2017 finns ett flertal satsningar för att öka tryggheten. Det handlar om att samtliga verksamheter inom socialnämnden ska införa digital dokumentation och att en plan för brukarmedverkan ska tas fram under 2017. Nya verksamheter ska startas inom daglig verksamhet och ett nytt LSS-boende är under uppbyggnad.

– Det gör att fler får möjlighet till aktiviteter och boende i kommunen vilket är en trygghet både för individen men också för individens släktingar, förklarar Jan Stefansson (KD) Gruppledare.

Att alla ska kunna använda gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst på dygnet, under hela året, är en stor trygghetsfråga. Därför föreslås satsningar inom trafiksäkerhet med särskilt fokus på oskyddade trafikanter. Det handlar om bättre belysning, slyrensning, komplettering av bänkar, papperskorgar och cykelparkeringar men även att tillgängligheten till allmänna platser och busshållplatser ska förbättras.

– Trygghetsfrågorna är fortsatt prioriterade och ett långsiktigt samarbete med Fryshuset har initierats under 2016. Fokus för 2017 är att fortsätta öka tryggheten i kommunens verksamheter, kommenterar Sara Ridderstedt (MP) Gruppledare.

Bland annat innebär det att förstärka de delar i Skolutvecklingsprogrammet som handlar om ordning och reda i klassrummet för att uppnå trygghet och studiero i alla klassrum.

– Det ger tydlighet, arbetsro och trygghet till personal, barn, elever och föräldrar i vår kommun, säger Lisa Edwards (C) Gruppledare.

Det förebyggande ungdomsarbetet, både inom kommunens egen organisation men också i samverkan med andra aktörer, ska utvecklas. Det handlar om att införa föräldraprogram och att medverka till att skapa mötesplatser för äldre och ungdomar, över gränserna.

En fungerande integration bidrar också till trygghet, både för de invånare som bor i kommunen men även för de som väljer att bosätta sig här. SFI och Grundvux är viktiga verksamheter för en bra integration och därför föreslås satsningar på att förstärka verksamheten och att prioritera kompetensutveckling för personalen. Det avsätts även medel för att permanenta integrationssamordnaren och de fyra integrationsstödjarna.

– En bra integration av nyanlända är ett viktigt fokus för kommunen och för att stödja detta behöver integrationssamordningen utvecklas och permanentas både när det gäller personal men även lokalmässigt. Vi har sett vilket värdefullt arbete de utför och vi ser ett fortsatt behov av dem framöver, konstaterar Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande.

Den 30 november beslutar Kommunfullmäktige om 2017 års budget.

Budgetförslag 2017PDF

Ytterligare kommentarer:

Camilla Janson (S), Kommunstyrelsens ordförande,
073-961 65 20

Jan Stefansson (KD), gruppledare, 076-007 82 58

Lisa Edwards (C), gruppledare, 073-960 42 80

Sara Ridderstedt (MP), gruppledare, 072-17 88 169

Högupplösta pressbilderlänk till annan webbplats

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-11-30