Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Valnämnden

Valnämnden är den lokala myndigheten med ansvar för valfrågor.

Det innebär att den  beslutar om frågor som har att göra med politiska val och genomför val till riksdag, kommun och landsting vart fjärde år samt val till EU-parlamentet vart femte år.

Nämndens uppgifter är bland annat att:

  • utse röstmottagare
  • besluta om vallokaler
  • arrangera förtidsröstning
  • svara för preliminär räkning av röster på valkvällen

Du kan läsa mer om allmänna val och se tidigare resultat på Valmyndighetens hemsida www.val.se

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-12-16