Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för de politiska besluten som rör frågor om barn och ungdomar och vuxenutbildning.

Nämndens ansvarsområde är:

 • förskola
 • familjedaghem
 • grundskola
 • skolbarnomsorg
 • fritidsgårdar
 • gymnasieskola
 • särskola
 • särvux
 • vuxenutbildning
 • svenskundervisning för vuxna invandrare (SFI)
 • skolmåltider

Utbildningsnämndens reglemente och delegationsförteckning

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-09-17