Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden svarar för byggande och förvaltning av kommunens allmänna vatten och avloppsnät, gator och vägar, trafikanläggningar och torg. Nämnden svarar även för skötsel av grönområden, friluftsområden och kommunägd skogsmark.

Tekniska nämndens ansvarsområden är:

  • Gator, gång- och cykelvägar
  • Park- och torgytor 
  • Bostadsanpassningsbidrag
  • Lokala trafikföreskrifter

Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-08-13