Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för de frågor som rör stöd och service till personer som behöver hjälp för att nå en skälig levnadsnivå och få ett så självständigt liv som möjligt.

Socialnämndens ansvarsområden är:

  • omsorg om äldre människor
  • omsorg om människor med psykiska eller fysiska funktionshinder
  • kommunal hälso- och sjukvård
  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd och stöd för att bli självförsörjande till familjer och enskilda
  • familjerätt och familjerådgivning
  • missbruksvård
  • insatser till flyktingar
  • budget- och skuldrådgivning
  • kommunens ansvar och uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen samt lagen om nikotinläkemedel

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-10-26