Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

God man, förvaltare, förmyndare

Överförmyndaren är en egen myndighet och förvaltning som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliet är gemensamt för Upplands-Bro och Järfälla kommun.

God man

En god man är en person som har utsetts till att hjälpa en äldre, sjuklig eller person med psykisk funktionsnedsättning att sköta ekonomin, bevaka personens rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för personen. En god man fungerar som ställföreträdare för den som inte kan ta hand om sig själv och sin egendom. Att få en god man är frivilligt och man har alltid kvar sin bestämmanderätt. Om den hjälpbehövande inte klarar att ge sitt samtycke krävs ett läkarintyg.

Förvaltare

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som används när en person är inte kan vårda sig själv eller sin egendom och ett godmanskap inte är en tillräcklig åtgärd.

Den som får en förvaltare förordnad för sig (huvudmannen) mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Istället är det förvaltaren som ensam kan företa rättshandlingar och företräda den hjälpbehövande inom ramen för förordnandet.

Förmyndare

En förmyndare är ställföreträdare för omyndig person, det vill säga för den som är under 18 år.

Kontakt

Telefon:
08-580 285 00 (Järfälla kommuns kundtjänst)

Besök efter överenskommelse

E-post:
kundtjanst@jarfalla.se

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-01-25