Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för de politiska besluten som rör frågor som handlar om myndighetsuppgifter inom plan- och byggverksamheten, till exempel bygglov.

Det finns ett undantag från den regeln: beslut om översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering beslutar kommunstyrelsen om.

Nämnden är också tillsynsmyndighet i frågor som handlar om att skydda människors hälsa och miljön. Dessutom arbetar vi för att kommunen ska medverka till en hållbar utveckling.

Nämndens ansvarsområde är:

  • Miljötillsyn enligt Miljöbalken
  • Livsmedelstillsyn enligt Livsmedelslagen
  • Bistår med utredningar enligt Smittskyddslagen
  • Tillsyn enligt Strålskyddslagen
  • Bygglov

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2014-12-16