Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Nämnder

Förutom kommunstyrelsen finns fem nämnder med olika ansvarsområden i kommunen:

  • Bygg- och miljönämnden
  • Kultur- och fritidsnämnden
  • Socialnämnden
  • Utbildningsnämnden
  • Tekniska nämnden
  • Valnämnden

Nämnderna förbereder ärenden till fullmäktige och ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs. Kommunfullmäktige delegerar även till nämnderna att fatta beslut i vissa frågor. Att vara remissinstanser i kommunala frågor är ytterligare en uppgift som nämnderna har.

Nämnderna är politiskt tillsatta. Det innebär att kommunfullmäktige bestämmer vilka nämnder som ska finnas under en mandatperiod och utser ledamöterna som ska sitta i dem.

Till varje nämnd hör en förvaltning där tjänstemän arbetar för att genomföra besluten i praktiken samt bedriva all övrig verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde.

I menyn till vänster hittar du mer information om våra nämnder.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2015-06-02