Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Handlingar och protokoll

Möteshandlingar och protokoll publiceras löpande inför sammanträdena. Tid och plats för sammanträdena framgår av dagordningar i nedanstående tabell.

Kommunstyrelsen 2017

Sammanträdesdag

Dagordning

Handlingar

Protokoll

25 januari 2017

DagordningPDF

HandlingarPDF

ProtokollPDF

20 februari 2017

DagordningPDF

HandlingarPDF

ProtokollPDF

8 mars 2017

DagordningPDF

HandlingarPDF

ProtokollPDF

26 april 2017

DagordningPDF

HandlingarPDF

ProtokollPDF

31 maj 2017

DagordningPDF

Ärende 1PDF

Ärende 2-20PDF


30 augusti 2017
4 oktober 2017
8 november 2017
6 december 2017

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-05-26