Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Hållbarhetsutskottet

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2015 om att inrätta ett Hållbarhetsutskott enligt överenskommelse i Kommunfullmäktiges majoritet. Enligt överenskommelsen ska utskottet bestå av fem ledamöter och tre ersättare.

Hållbarhetsutskottets uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade vis samma tillfälle om uppgifter för utskottet.

Hållbarhetutskottets uppgifter är att:

- följa, bereda och ta initiativ i övergripande och strategiska hållbarhetsfrågor, så som miljö- och klimatfrågor och folkhälsofrågor samt andra frågor som kan beaktas ur ett brett hållbarhetsperspektiv.

- övergripande  ha ansvar för uppföljning och Kommunstyrelsens del i i genomförandet av b.la miljöplan, energiplan, miljöbokslut och övriga övergripande dokument inom hållbarhetsperspektivet.

- stödja de kommunala verksamheternas arbete inom dessa områden gemon t.ex. genom att utskottet lämnar rekomendationer och råd.

- kan ta initiativ till , och genomföra, kampanjer och projekt som ryms inom dessa uppgifter samt utarbeta förslag till övergripande policys inom ansvarsområdet.

- följa upp vad nämnderna gjort, eller avser att göra, inom utskottets verksamhetsområde men får inte påverka nämndernas ansvar för dessa frågor.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-04