Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Arbetsmarknadsutskottet

Kommunstyrelsen inrättade i februari 2015 ett arbetsmarknadsutskott enligt överenskommelse i Kommunfullmäktiges majoritet. Enligt överenskommelsen ska utskottet bestå av fem ledamöter och tre ersättare.

Arbetsmarknadsutskottets uppdrag

Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars 2015, Ks § 28  om uppdrag för Arbetsmarknadsutskottet.

Arbetsmarknadsutskottets uppgifter är att följa, ta initiativ i frågor och bereda ärenden som rör åtgärder för att främja människors möjlighet till arbete och sysselsättning och därmed sänka arbetslösheten för ungdomar och vuxna.

Utskottet ska:

- ge möjlighet att samarbeta mer målinriktat med  arbetsmarknadsåtgärder och med företagen.

-möjliggöra för kommunens berörda verksamheter att samverka kring insatser för främjande av arbete och sysselsättning. Samverkan inkluderar vuxenutbildningen, arbetsmarknadsenheten, näringslivssatben samt andra berörda myndigheter.

-stödja övriga kommunala verksamheters arbete inom området, vilket bland annat ges genom att utskottet lämnar rekomendationer och råd.

-följa upp vad andra nämnder har gjort eller avser att göra inom utskottets verksamhetsområde.

 

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-03-04