Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda val av ledamöter till nämnder och styrelser samt övriga organ där det finns kommunal representation.

Kommunen har till exempel representanter i det reningsverk vi äger tillsammans med tio andra kommuner i Stockholmsområdet, Käppala.

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning för den löpande mandatperioden

 

Sammankallande

Mattias Peterson (C)

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-11-02