4MAJ2018

Nu kan föreningar söka bidrag för nattvandring

Nu har ni chansen att stärka föreningskassan genom att delta i en socialt stimulerande och motionsgivande insats – samtidigt som vi stärker tryggheten för alla som verkar och vistas i Upplands-Bro kommun.

Foto: Björn Svensson

Information till föreningar verksamma i Upplands-Bro kommun:

Som ett led i kommunens trygghetsprogram genomförs organiserad nattvandring i Upplands-Bro. För att säkra antalet deltagande nattvandrare har kommunen nu beslutat att, som i andra kommuner, ge ett bidrag till föreningar som kan ställa upp med nattvandrare. Tanken är att bidraget i sin tur ska kunna stimulera föreningens ungdomsverksamhet.

Upp till 12.000 kronor i bidrag

Upplands-Bro kommun har i sitt trygghetsprogram åtgärder för att stärka vuxennärvaron på platser som är i behov av ökad social kontroll. Detta har bland annat skett genom organiserad nattvandring, där skolorna på respektive ort kallat föräldrar och vårdnadshavare till specifika datum. Engagemanget har dock inte räckt till för att fylla behovet av nattvandrande vuxna.

Ni har nu som förening möjlighet att erhålla ett bidrag genom att delta med minst tre deltagare under tio tillfällen under vårterminen och få ett bidrag till föreningen på 12.000 kronor alternativt fem tillfällen och erhålla ett bidrag på 5.000 kronor.

Önskemålet är att utbetald ersättning går till verksamhet för ungdomar, om sådan finns. Detta innebär med andra ord också en satsning på ungdomsverksamheten, så att den kan utvecklas och i sig skapa ett preventivt utfall – genom att erbjuda fler ungdomar en kreativ och meningsfull sysselsättning inom föreningsverksamheten.

Vandringen leds av erfarna värdar

Nattvandringarna leds i Bro av vandrarvärdar. I Kungsängen/Brunna informeras vandrarna av fritidgårdspersonal om hur och var vandringen ska genomföras.

Det är ett krav att ALLA som deltar i vandringarna läser informationen om syftet med vandringarna noggrant.

Dessa platser är Fritidsgården Hagan vid Hagnässkolan i Brunna på Hagnäsvägen 2, Fritidsgården Trappan vid Ekhammarskolan på Skolvägen 20 i Kungsängen samt Bro Fritidsgård på Blomstervägen i Bro centrum.

Så här går vandringarna till:

 • Vandringen pågår mellan klockan 20.00 och 24.00, då fritidsgården stänger.
 • Vandrarvärd möter upp och delar ut jackor och lämnar information om syfte, mål och lokala förutsättningar för aktuellt pass.
 • Minimiålder för deltagande är 20 år.
 • Husdjur är ej tillåtna under vandringen.
 • Fullständig nykterhet råder under passet.
 • Stiftelsen Nattvandring.nu tillhandahåller röda jackor och en försäkring under tiden man vandrar.
 • Vandringarna bedrivs varje fredags- och lördagskväll fram till terminsslut den 14:e juni 2018. Skolavslutningen den 14:e juni samt valborg den 30:e april är också öppna för medverkan.

I övrigt gäller regelverket och förutsättningarna som stipuleras av stiftelsen Nattvandring.nu. För mer information ta del av dessa på www.nattvandring.nu

Fritidsgården ombesörjer uppföljning av åtagandet från varje förening. Utbetalningen av bidraget sker efter avslutad termin.

Välkomna!

Har du frågor?

Kontakta:

Föreningsstrateg Susanne Lindqvist på mail susanne.lindqvist@upplands-bro.se

Tel: 08-518 377 40

Trygghetssamordnare Björn Svensson på mail bjorn.svensson@upplands-bro.se

Tel: 08-581 691 14

Relaterade nyheter

 • 6 JUL 2018
  Missade du Historisk mosaik, en storslagen föreställning om Upplands-Bros brokiga historia som gavs i Kulturhuset i Kungsängen den 23 maj? Nu kan du läsa lokalprofilen Börje Sandéns manus med massor av spännande berättelser om lo...
 • 29 JUN 2018
  Vi önskar alla boende och besökare i Upplands-Bro en trevlig sommar och passar på att informera om öppettider för biblioteket, simhallen, kretsloppscentralerna etc.
 • 27 JUN 2018
  Nu kommer det in många klagomål på lösspringande hundar och nedskräpning på badplatserna. Här kommer en påminnelse om vad som gäller på kommunens badplatser.