3MAJ2018

Antagningsbesked och statusförklaring på din ansökan

I webbansökan kan du se status på din ansökan för kurser och utbildning. Din status finner du i webbansökan under 'min studieplan'.

I webbansökan kan du se status på din ansökan för kurser och utbildning.

 Statusförklaring finner du här: Statusförklaring

Har du blivit beviljad en kurs eller utbildning på annan ort kommer den anordnande skolan att kontakta dig senast en vecka innan kursstart med mer information. Om du inte blir antagen av den anordnande skolan kommer du istället att bli kontaktad av oss på Vuxenutbildningen.

Har du sökt kurser eller utbildning som hålls i Kungsängen kommer ditt antagningsbesked att finnas i webbansökan. Observera att du för kurser och utbildning som hålls i Kungsängen inte kommer bli kontaktad av skolan utan du tar del av ditt antagningsbesked i webbansökan. Håll utkik där!

Relaterade nyheter