25APR2018

Dags att anmäla till sommarsimskola

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidigare år in barn och ungdomar till sommarsimskola i Bro simhall. I år prioriteras barn i årskurs 2 och äldre. Yngre barn är välkomna med sin ansökan och blir antagna i mån av plats

Foto: Mostphotos

Sommarsimskolan kommer att hållas den 15–29 juni, på vardagar, midsommarafton borträknad. Varje lektionspass omfattar 45 minuter, det är 10 lektionstillfällen och anmälda barn kommer att delas in i grupper efter angiven simkunnighet. I nybörjargrupperna kommer vi att ta emot max fem barn per simlärare. Skicka in anmälan senast den 25 maj. Ju tidigare din anmälan kommit in desto större är chansen att du får dina önskemål tillgodosedda.

Deltagaravgiften är 590 kronor per barn. Debitering sker i samband med utskick av kallelsen i slutet av maj. Avgiften ska vara simhallen tillhanda senast den 10 juni.

Anmälan till sommarsimskola

Relaterade nyheter