20APR2018

Kompetensutveckling i fokus på Kungsgården 

Under våren arrangeras en föreläsningsserie för medarbetare och anhöriga till personer som bor på Kungsgården. Tema för föreläsningar är olika aspekter på åldrande.

Föreläsning på Kungsgården

Under februari besökte Mirjam Brocknäs, enhetschef inom socialkontoret och utbildad gerontolog, föreläste om den friska ålderdomen och åldrandet. Mirjam är även en av eldsjälarna bakom kommunens satsningar inom demensområdet. Arbetet med personer med demenssjukdom har uppmärksammats nationellt och lyfts fram som ett positivt exempel.

Under april månad besökte en läkare Kungsgården och pratade om smärta och medicinering. Ett flertal anhöriga deltog vid föreläsningen och ställde frågor.

Den 28 maj arrangeras vårens sista föreläsning. Då är även medarbetare på Allégården, Norrgården och servicehus inbjudna att delta. Då föreläser en präst om hur man som medarbetare och anhörig kan hantera besvärliga situationer och hitta kraft att orka. 

Relaterade nyheter

  • 18 MAJ 2018
    En vacker och blåsig dag i maj samlades 60 idrottare på Kungsängens IP. Det var dags för Omsorgsspelen, en idrottstävling för personer inom daglig verksamhet.
  • 3 MAJ 2018
    Vi söker nu fler gode män och förvaltare. En god man och förvaltare är en person som stödjer en annan person att bevaka dennes ekonomiska, juridiska och personliga intressen.
  • 12 MAR 2018
    Att myndigheter och organisationer samverkar för att uppnå bästa möjliga resultat för den enskilde individen är ett väl förankrat arbetssätt. Samverkan mellan olika aktörer har alltid funnits, men sedan 2010 samverkar kommunens socialtjänst...