5APR2018

Skytteltrafik på begränsad del av Enköpingsvägen

Snart påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under några månader.

Arbetet på delsträckan sätter igång under våren.

Den del av Enköpingsvägen som berörs är sträckan mellan centrumrondellen i Kungsängen och infarten till Skolvägen. Sammanlagt handlar det om en sträcka på 200 meter.

Skytteltrafik innebär att det blir ett körfält och att biltrafiken blir enkelriktad och byter riktning om vartannat med hjälp av tillfälliga trafikljus.

Busstrafiken kommer att gå som vanligt under arbetet.

Upprustning av cykelväg

I samband med arbetet kommer också gång- och cykelvägen som går längs med delsträckan att rustas upp. Gång- och cykelvägen kommer att breddas, få nya räcken och ny belysning.

Tidplan

Enligt den preliminära tidplanen kommer skytteltrafiken att pågå mellan 4-6 månader. Arbetet påbörjas under våren.

E.ON gräver fjärrvärmeledning genom Kungsängen

Relaterade nyheter