26FEB2018

Pressmeddelande: Praktik och studiebesök – unika sociala krav i ny upphandling

Nu ska det bli lättare för personer långt ifrån arbetsmarknaden att få arbetslivserfarenhet. I kommunens senaste upphandling av driftunderhåll inom gata och park ställdes det ovanliga kravet att entreprenören ska kunna ta emot studiebesök och erbjuda praktik.

Exempel på arbetsuppgifter är vinterväghållning, gräsklippning, sandning och bevattning.

– Den här upphandlingen är den första i sitt slag i kommunen och vi i den styrande koalitionen som består av S, MP, KD och C, är väldigt nöjda med den här lösningen. Vi har som politisk ambition att fler personer som står långt ifrån arbetsmarknaden idag ska kunna få arbetslivserfarenhet och i förlängningen även anställning, säger Catharina Andersson (S), ordförande i tekniska nämnden i Upplands-Bro kommun.

Det är ovanligt att en kommun ställer sociala krav i upphandlingar med externa entreprenörer. Förutom arbetslivserfarenhet kommer den nya modellen göra det möjligt för personer som idag har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden att få en inblick i hur arbetslivet fungerar och en möjlighet att förändra sin vardag.

Arbetsuppgifterna handlar främst om driftsunderhåll av gator, parker och grönytor. Exempel på arbetsuppgifter är vinterväghållning, gräsklippning, sandning och bevattning.

Den nya upphandlingen träder i kraft den 1 juni.

Relaterade nyheter

  • 6 SEP 2018
    Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att möjliggöra detta behöver vi ta bort alla hindren som finns på kommunala vägar.
  • 21 JUN 2018
    Snart inleder E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen genom Kungsängen. Enligt den preliminära tidplanen kommer sträckan mellan korsningen Kungsvägen/Enköpingsvägen och infartsparkeringen på Enköpingsvägen...
  • 8 JUN 2018
    Under vecka 24 påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under...