7FEB2018

Kommunens lokalbehov kartlagt

Upplands-Bro kommun har tagit fram en strategisk plan som beskriver kommunens lokalbehov idag och fram till 2022. Lokalresursplanen ger också konkreta åtgärdsförslag med prioriteringar för att täcka kommunens behov av lokaler inom de närmsta åren.

Lokalresursplanen beskriver kommunens lokalbehov idag och fram till 2022.

Planen beskriver även kommunens lokalförsörjningsprocess från det att ett lokalbehov konstateras till att nya byggnader uppförs eller befintliga byggnader byggs om.

Kommunen växer

Upplands-Bro kommun är en expansiv kommun med många pågående planprojekt och utbyggnader. Ett av kommunens mål är att befolkningen ska öka med 400 personer årligen, men de senaste åren har befolkningen ökat mer än så, vilket påverkar efterfrågan på kommunal service på både kort och lång sikt.

Med hjälp av lokalresursplanen blir det lättare för kommunen att se och möta behoven av lokaler framöver. Lokalresursplanen uppdateras två gånger per år.

Lokalresursplan

Relaterade nyheter

  • 18 JUL 2018
    Vad händer med Bro-andan? Varför känner sig många unga utpekade? Och hur ser framtiden ut för Bro? Det är några av frågorna som tas upp i Stories – en serie berättelser från Upplands-Bro – som du kan läsa direkt på webben.
  • 3 JUL 2018
    När kommunens seminarium ”Så ökar vi innanförskapet med individen i fokus” gick av stapeln under Almedalsveckan fylldes lokalen till bredden med intresserade deltagare. 
  • 30 JUN 2018
    Hur påverkar vi innanförskapet? Hur gör vi det möjligt för nyanlända att komma in och snabbare få en plattform för integration i samhället?