25JAN2018

Valfrihet inom äldreomsorgen

Nu införs LOV (lagen om valfrihetssystem) inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden med dygnet runt omsorg. Det innebär att de personer i kommunen som har beviljats plats på vård- och omsorgsboende för äldre har rätt att välja bland de utförare som kommunen tecknar avtal med. Det går också att välja de boenden som kommunen driver i egen regi och det boende som drivs på entreprenad.

Foto: Mostphotos

Vid ett särskilt boende har du en egen bostad och tillgång till gemensamma utrymmen. Du får ditt behov av stöd och hjälp tillgodosett dygnet runt av personal som finns på boendet.

Tanken med valfrihet är att du ska kunna välja en utförare som passar dina önskemål. Valfrihet möjliggör att du som individ får fler boenden att välja på samt ökad möjlighet att byta utförare om du inte är nöjd.

För att ansöka om plats inom äldreomsorgens vård- och omsorgsboenden tar du kontakt med Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00. Du får då kontakt med en biståndshandläggare som hjälper dig vidare.

Utförare som vill skicka in en ansökan gör det via upphandlingssystemet e-Avrop, https://www.e-avrop.com/upplands-bro. Om frågor kring ansökan finns går det bra att nå ansvarig handläggare via Kontaktcenter, 08-581 690 00.

Relaterade nyheter

  • 8 FEB 2018
    En kontaktperson är en medmänniska som kan stötta en person med någon form av funktionsnedsättning. En medmänsklig kompis som kan sätta en extra guldkant på en annan människas vardag. Det kan handla om att följa med på bio, gå och...
  • 28 DEC 2017
    Under hösten har de tre medarbetarna på Ungdomsmottagningen deltagit i en utbildning som lett till att mottagningen nu är HBTQ-diplomerad. Stockholms läns landsting arrangerade utbildningen som riktade sig till ungdomsmottagningar...
  • 20 DEC 2017
    Socialnämnden i Upplands-Bro kommun har beslutat att ge ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år möjlighet att bo kvar i kommunen medan de väntar på ett första beslut på sin asylansökan från Migrationsverket. Beslutet gäller ungdomar...