14DEC2017

Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl

Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Tack för att du skottar fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Halka och snövallar försämrar framkomligheten för sopbilar och gör det svårt för personalen att dra fram sopkärl till sopbilen.

För att underlätta sophämtningar och säkra tömning av ditt kärl ska du göra följande inför tömningsdagen:

 • - Skotta rent från snö runt sopkärl
  - Skotta bort snövallar och halkbekämpa vägen fram till sopkärl
  - Ta bort snö från sopkärlets lock.

 

Om du missar att skotta

Sopkärl som inte är nåbara på grund av snö kommer inte att tömmas. I sådant fall ska kärlen tömmas vid nästa ordinarie hämtning. Om kärlet inte räcker till finns det möjlighet att ställa en extra säck bredvid sopkärlet, efter förbeställning. En extra tömning kan även beställas mot särskild avgift enligt avfallstaxa.

Relaterade nyheter

 • 5 APR 2018
  Snart påbörjar E.ON nästa steg i arbetet med att gräva ned den nya fjärrvärmeledningen i Kungsängen. Arbetet med den nya delsträckan innebär att det kommer att bli skytteltrafik på en begränsad del av Enköpingsvägen under några m...
 • 22 MAR 2018
  I september genomförde kommunens tekniska kontor, polisen och kommunens trygghetssamordnare en inventering av utomhusmiljön i Bro. Inventeringen resulterade i en rad förslag på förbättringar. Nu har samtliga förslag åtgärdats av ...
 • 13 MAR 2018
  Under vecka 10 fällde kommunen sex träd i Bro centrum. Träden fälldes på grund av att rotsystemen trängt in under en VA-ledning och skadat ledningen.