14DEC2017

Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl

Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Tack för att du skottar fram ditt sopkärl inför tömningsdag.

Halka och snövallar försämrar framkomligheten för sopbilar och gör det svårt för personalen att dra fram sopkärl till sopbilen.

För att underlätta sophämtningar och säkra tömning av ditt kärl ska du göra följande inför tömningsdagen:

 • - Skotta rent från snö runt sopkärl
  - Skotta bort snövallar och halkbekämpa vägen fram till sopkärl
  - Ta bort snö från sopkärlets lock.

 

Om du missar att skotta

Sopkärl som inte är nåbara på grund av snö kommer inte att tömmas. I sådant fall ska kärlen tömmas vid nästa ordinarie hämtning. Om kärlet inte räcker till finns det möjlighet att ställa en extra säck bredvid sopkärlet, efter förbeställning. En extra tömning kan även beställas mot särskild avgift enligt avfallstaxa.

Relaterade nyheter

 • 12 JAN 2018
  Under kvällen, söndagen den 14 januari, inleder E.ON grävarbetet för fjärrvärmeledningen som ska grävas ned längs Enköpingsvägen i Kungsängen. Grävarbetet innebär att sträckan mellan Kungsängens infartsparkering och centrumrondellen...
 • 4 JAN 2018
  Snart upphör den allmänna parkeringen vid Ringvägen på grund av byggstart för nya bostäder i närområdet runt Ringvägen. Bosatta i området mellan Ringvägen och Centrumvägen kommer fortsatt att kunna parkera vid särskilda parkeringsytor...
 • 23 NOV 2017
  Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriterar kommunen vissa vägar, gator och platser.