23NOV2017

Så prioriterar kommunen vid snöröjning

Under perioden 15 oktober - 30 april står kommunen beredd att snöröja och halkbekämpa. För att underlätta framkomligheten prioriterar kommunen vissa vägar, gator och platser.

Viktiga vägar prioriteras vid snöröjning. (Foto: Mostphotos)

Prioriteras vid snöröjning

 • Huvudgator
 • Busshållplatser
 • Bussgator
 • Pendeltågsstationer
 • Infartsparkeringar
 • Kungsängens centrum
 • Infarten till Bro centrum
 • Alla gång- och cykelvägar

I andra hand kommer resterande kommunägda gator, vägar och parkeringar.

Karta över prioritering av vägar

Prioritering av vägar som sköts av kommunen
(Klicka på den gröna knappen längst ned i mitten av sidan för att få upp vägprioriteringen)

Vägar som sköts av Trafikverket

Tipsa kommunen

Vi tar tacksamt emot synpunkter och felanmälningar. Dina åsikter och observationer är en viktig del av underhållsarbetet.

Felanmälan

Vinterunderhåll

Har du frågor om istappar, skottningshjälp eller vad som gäller för din privata uppfart? Svaren hittar du på kommunens sida om vinterunderhåll.

Relaterade nyheter

 • 12 JAN 2018
  Under kvällen, söndagen den 14 januari, inleder E.ON grävarbetet för fjärrvärmeledningen som ska grävas ned längs Enköpingsvägen i Kungsängen. Grävarbetet innebär att sträckan mellan Kungsängens infartsparkering och centrumrondellen...
 • 4 JAN 2018
  Snart upphör den allmänna parkeringen vid Ringvägen på grund av byggstart för nya bostäder i närområdet runt Ringvägen. Bosatta i området mellan Ringvägen och Centrumvägen kommer fortsatt att kunna parkera vid särskilda parkeringsytor...
 • 14 DEC 2017
  Vintern har äntligen kommit! Visst är det vackert när snön ligger som ett omfamnande bomullstäcke? Men snö och halka kan försvåra sophämtningen på vintern. Kom ihåg att skotta fram ditt sopkärl inför tömningsdag.