1AUG2017

Upplands-Bro är kommunen som ger plats – för alla

Denna vecka firas Stockholm Pride, Nordens största Pridefestival, som arbetar för att synliggöra hbtq-frågor och skapa en frizon för för alla – oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet. Visionen för Upplands-Bro är "Kommunen som ger plats". Det innebär att alla ska ges möjlighet finna sin plats här, att alla ska känna sig trygga och att vi visar omtanke och bryr oss om varandra.

Stockholm Pride Festival firas den 31 juli till den 6 augusti 2017. Foto: Mostphotos

Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som pekas ut i vår vision. Upplands-Bro ska vara en plats där vi vågar vara nyfikna, tar initiativ och är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Upplands-Bro ska också vara en mötesplats som är tillgänglig för alla. En mötesplats som präglas av öppenhet och mångfald – och där alla känner sig välkomna och får utrymme att växa. Under denna vecka vajar därför regnbågsflaggorna i både Kungsängens och Bro centrum.

Relaterade nyheter

  • 3 JUL 2017
    Tillsammans med Brandkåren Attunda arrangerade Upplands-Bro kommun två seminarier under måndagen. Båda seminarierna lockade ett stort antal besökare, så många att sittplatserna inte räckte till.
  • 20 JUN 2017
    Sportcamp 2017 invigdes tisdagen den 20 juni utanför Brohallen. Solen gassade, kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S) klippte bandet och bland deltagarna syntes både fikasugna vuxna, sommarjobbande ungdomar och fotbollslirande...
  • 13 JUN 2017
    Design och struktur är ny, och även innehållet har fått en översyn. Språket har delvis förenklats och gammal information har rensats bort.