26APR2017

Antagningsbesked kurser på annan ort P3

Nu kan du logga in i webbansökan för att se ditt antagningsbesked för kurser/yrkesutbildningar på annan ort! Du kan se din status i webbansökan under 'min studieplan'.

Har du blivit beviljad en kurs kommer skolan som anordnar utbildningen kontakta dig senast en vecka innan kursstart och ge dig mer information. Blev du inte beviljad kommer du få rektors motivering hemskickad med posten.

Relaterade nyheter