Upphandling

Upphandling

Foto: Upplands-Bro kommun

Upplands-Bro kommun gör varje år ett stort antal upphandlingar. Kommunen har enantagen upphandlingspolicy som beskriver hur kommunens upphandlingsverksamhet ska bedrivas.

Om upphandling

Kommunens upphandlingar genomförs i huvudsak i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen reglerar i stort sett all offentlig upphandling, vilket innebär att kommuner, landsting, statliga myndigheter m fl skall följa lagen vid anskaffning, köp, leasing m m av varor, tjänster och entreprenader.

Kommunen har även beslutat om att lag om valfrihetssystem (LOV) ska gälla för vissa tjänster; Hemtjänst, Ledsagare, Avlösare. På kommunens webbplats kan du läsa mer om valfrihetssystemet.

Annonserade upphandlingar

Kommunen använder av sig e-Avrop för att annonsera upphandlingar.

Emellanåt samarbetar kommunen med andra upphandlande myndigheter och inköpcentraler. Vid större gemensamma upphandlingar ansluter sig kommunen ofta till SKL Kommentus Inköpscentrals upphandlingar.

EU-upphandlingar ska även annonseras i Tenders Electronic Daily (TED). Kommunen annonserar EU-upphandlingar via e-Avrop som därigenom visas på kommunens annonsplats.

Upphandlingar av kommunens bolag

Upphandlingar som görsav kommunens bolag annonseras genom deras försorg. För mer information bolagens upphandlingar kontakta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohuslänk till annan webbplats.

Nyheter inom Upphandling

Kalenderhändelser inom näringsliv