Sommarsimskola 2018

Upplands-Bro kommun bjuder liksom tidtgare år in barn och ungdomar till sommarsimskola i Bro simhall.  I år prioriteras barn i årskurs 2 och äldre.  Yngre barn är välkomna med sin ansökan och blir antagna i mån av plats.

Sommarsimskolan kommer att hållas 15 – 29 juni, på vardagar, midsommarafton borträknad. Varje lektionspass omfattar 45 minuter, det är 10 lektionstillfällen och anmälda barn kommer att delas in i grupper med hänsyn till angiven simkunnighet. I nybörjargrupperna kommer vi att ta emot max fem barn per simlärare.

Deltagaravgiften för barn som deltar är 590 kronor. Debitering sker i samband med utskick av kallelsen i slutet av maj. Avgiften betalas till simhallens reception och ska vara simhallen tillhanda senast den 10 juni.


Hitta snabbt