Gröna Udden


Viktig information till våra badgäster vid Gröna Udden

Uppdatering 20170717

Enligt den senaste vattenrapporten är vattnet vid Gröna Udden åter tjänligt, utan anmärkning.

Uppdatering 20170710

Enligt vattenprover som inkommit idag 2070710 är vattnet tjänligt med anmärkning. Detta betyder att halten bakterier i provet är något förhöjt. Att bada i vattnet bedöms fortfarande inte utgöra någon hälsorisk enligt Hav-och vattenmyndigheten. Kommunen följer upp resultatet genom fortsatt provtagning.

20170706

Kultur- och fritidskontoret samt Miljöavdelningen avråder från bad vid Gröna Udden efter en bräddning av avloppsvatten i Tibbledammen. Vi kan i dagsläget inte garantera att badvattnet är tjänligt vid badplatsen. Vattenprover har tagits och resultaten väntas komma i början av vecka 28. Informationen kommer att hållas uppdaterad här på webbplatsen.

Gröna Udden ligger i Kungsängen, några minuters promenad från pendeltågsstationen. Vid Gröna udden finns möjligheter till bad, grillning och lek. Där finns även volleybollplan, kiosk sommartid och redskap för styrketräning.

Foto: Susanne Lindqvist

Foto: Susanne Lindqvist

Du hittar enklast till Gröna udden genom att gå över gångbron vid Kungsängens station och därefter följa Bergsstigen ner mot vattnet. Från vändplanen går en liten grusstig ner till Gröna udden. Du kan också följa Prästhagsvägen förbi båtklubben.