Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Natur

Att röra sig ute i naturen är den vanligaste fritidssysselsättningen i vårt land enligt ett flertal undersökningar. Där har man visat att promenader, fiske, svamp- och bärplockning är något vi värdesätter i allra högsta grad.

I kommunen finns tio naturreservat och två landskapsskyddsområden. Flera områden har ett Natura 2000-skydd genom EU. Vackra skyddsvärda och säregna naturmiljöer har valts ut med syfte att bevara biologisk mångfald.

Naturreservat

​Naturreservaten presenteras nedan i kartan med grönstreckad markering.

Relaterad information

Kalendarium

Just nu finns det inga aktuella kalenderhändelser.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-10