Nattvandring

Nu har vi en chans att bidra till en ökad trygghet i Upplands-Bro. Är er förening intresserad av att nattvandra? Ansök via ansökningsformuläret på den här sidan.

Hur fungerar det i praktiken?

Föreningen tar på sig uppdraget att nattvandra antingen 10 ggr eller 5 ggr under säsongen.

Vid dessa tillfällen krävs att föreningen bidrar med minst 3 personer (över 20 år) som är ute mellan klockan 20.00 och 24.00, vanligtvis fredags- och lördagskvällar.

Föreningen anmäler datum samt vilken plats som önskas: Bro, Brunna eller Kungsängen. Utgångspunkten är alltid fritidsgården på respektive plats. I Bro kommer det alltid finnas en utbildad och erfaren vandrarvärd med under hela kvällen. I Kungsängen och Brunna får man stöd från trygghetsvärdar eller ungdomsstödjare via telefon. Självklart blir man alltid informerad om kvällens uppdrag.

Samling sker klockan 20.00 på fritidsgårdarna. Det finns inga speciella förpliktelser som nattvandrare, förutom att ha på sig den röda nattvandringsjackan under vandringen. Nattvandrare som bär jackan är försäkrade och lätt igenkänningsbara för ungdomar och andra vuxna i det offentliga rummet.

Ersättningen till föreningen är 12.000 kronor för de 10 gångerna, och 5.000 kronor för 5 gånger. Utbetalning till föreningen sker efter avslutad termin.