Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Sport

Foto: barn som simmar

Foto: Randy Pertiet

 

Bro simhall och Upplevelsebad

En rad verksamheter är samlade under samma tak - här finns simhall, sporthall, gym med styrketräning, solarium, bibliotek, café, två bassänger, en 25-meters bassäng och en varmare utbildningsbassäng. Upplevelsedelen erbjuder två rutschkanor, den ena den fartfyllda spaceboulen. Där finns även en barnlagun för de minsta barnen. Andra aktiviteter som också erbjuds är vattengymnastik, simskolor, babysim och motionssim. Bro simhall

Idrottsplatser

 

Kungsängens IP

En modern idrottsanläggning i Gröna Dalen, söder om E-18. På Kungsängens IP finns fem fullstora fotbollsplaner, tre med naturgräs och två med konstgräs. Det finns också en konstfryst bandybana, friidrottsbanor, servicebyggnad med omklädningsrum, bastu och servering. Du vet väl att du kan motionera på Kungsängens IP? När inte banorna är bokade är det fritt fram att använda de nya löparbanorna, fotbollsplanerna och isbanan.

Tel: 073-9616596

Bro IP

Fotbollsarena med omklädningspaviljong, fotbollshall, gräs- och konstgräsplaner och sportfält.
Tel: 073-9616596

Råby IP

Grusfotbollsplan och isbana.

Klockardalens IP (Håbo-Tibble kyrkby)

Fotbollsplaner med omklädningspaviljong, beachvolleyplan, isbana och tennisplan asfalt.

Adress: Tibblegården
Tel: 08-582 444 10
Håbro IF tel: 08-582 444 76
För information om dessa anläggningar, Tel: 08-581 690 98 eller Mobil: 070-663 68 63.

Utöver nämnda idrottsplatser finns bollplaner vid varje skola.
För information om dessa, ring samhällsbyggnadsförvaltningen tfn: 581 690 00 (kundcenter). Mindre bollplaner, m m, i bostadsområdena ansvarar bostadsrättsförening eller hyresvärdar för.

Sporthallar

 

Kungsängens sporthall (Upplands-Brogymnasiet)

Tel: 08-581 690 98
Mobil: 070-663 68 63
Mobil: 073-961 65 96

Bro sporthall (Brohuset),

Tel: 08-581 690 99.

Ekhammarskolans sporthall

För information och bokning, Tel: 581 690 00 (växel).
Tel: 08-581 730 66 (Kungsängens sportklubbs kansli).

Hagnäshallen

Vid Hagnässkolan. Information Tel: 08-581 690 00, kundcenter.

Motionsspår

 

Elljus

Lillsjön: 1,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu som är öppen under sommaren. Bro centrum: 2,0 km. Omklädningsrum och dusch i Bro sporthall (telefon: 581 690 99). Aske: 2,0 km. Hällkana: 2,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu. Öppen på helgerna höst och vinter. Livgardet Brunna: 1,5-3,2 km. Servering. dusch och bastu vid Soldathemmet.

Öppet måndag-torsdag 8-22. fredag 8-13.
Tel: 08-581 711 40.

Ej elljus

Lillsjön/Örnässjön: 1, 3 och 6 km. Servicebyggnad med dusch och bastu som är öppen dagligen under sommaren. Gröna Dalen Brunna: Motionsslinga, 4,1 km. Livgardet, Brunna: 1,5 - 10 km på övningsfältet. Servering, dusch och bastu vid Soldathemmet.

Öppet måndag-torsdag 8-22, fredag 8-13.

Tel: 08-581 711 40.

Fiske

 

Mälaren

I Mälaren har alla rätt att fiska med handredskap, även på enskilt vatten. Handredskap är metspö, kastspö, pilk, pimpel och liknande redskap som är utrustade med lina och högst tio krokar. Man får fiska från land och med båt men fiskemetoden som sådan får inte kräva användning av båt.

Örnässjön, Lillsjön och Lejondalssjön

Mete, d v s fiske med mask, flöte och toppknuten lina är tillåtet i dessa sjöar från kommunens stränder. I övrigt gäller inte fritt handredskapsfiske i dessa sjöar. Även här finns möjlighet till fiske med andra redskap på arrenderat vatten. För detta krävs medlemskap i Bro resp Kungsängens Sportfiskeklubb eller innehav av fiskekort.

För information

Bro Sportfiskeklubb, Jan Olsson, Ginstvägen 8, 197 34 Bro
Tel: 582 469 89
Mobil: 070-208 80 30.
Kungsängens Sportfiskeklubb, Box 136, 196 23 Kungsängen,

Bill Thorsén
Tel: 08-582 416 73.

Fiskekort finns att köpa vid: Statoil i Bro, OK/Q8 i Kungsängen och Lillsjöserveringen vid Lillsjöbadet.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-04-22