Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Samverkan i länet

Upplands-Bro kommun medverkar i den gemensamma satsningen "En trygg, säker och störningsfri region" för att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner i den starka expansiva Stockholmsregionen.

Det sker genom att samordna regionens resurser mer effektivt för att därmed kunna förebygga och minimera smahällsstörningar och andra oönskade effekter av kända eller plötsliga händelser, olyckor och kriser. Målet är att skapa trygghet, säkerhet och framkomlighet för regionens medborgare både till vardags och i krissituationer.

Program för samverkan Stockholmsregionenlänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer

112 - Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177 - Sjukvårdsrådgivning

114 14 - Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2016-01-20