Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Olyckfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Upplands-Bro verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Försäkringen gäller inte för sjukdom. 

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under verksamhetstid:

  • Studerande i kommunal vuxenutbildning inkl särvux
  • Omsorgstagare i daglig verksamhet enligt LS
  • Personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller praktik.
  • Personer aktuella inom socialtjänsten med någon form av
    sysselsättning
  • Volontärer
  • Daglig verksamhet enligt LSS
  • Grannstödsförare 

Mer information om försäkringenPDF

Skadeanmälanlänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer

112 - Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177 - Sjukvårdsrådgivning

114 14 - Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-23