Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Medborgarlöfte

Ett gäng ungdomar

Foto: Scott Griessel

Tack till alla som deltagit i kommunens och polisens gemensamma medborgardialoger! Det omfattande underlaget användes när medborgarlöftet utformades.

Medborgarlöftet 2017:

  • Trygghetsvandringar i Bros centrala delar med syfte att förbättra den fysiska närmiljön.
  • Minst åtta i förväg planerade gemensamma insatser på denna plats med synlig närvaro av polis, polisvolontärer, kommunal personal och andra trygghetsskapande aktörer såsom föräldravandrare.
  • Minst fyra i förväg planerade narkotikainsatser på denna plats, där polis och socialtjänst samverkar för en sammanhållen kedja med samhällsaktörer.
  • Kommunen åtar sig att ha lokal trygghetsskapande personal i Bro genom Fryshuset.
  • Nya medborgardialoger.

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-01-27