Startsida – Upplands-Bro
Startsida – Upplands-Bro

Trygghet och säkerhet

Kvinna med två pojkar

Foto: Scandinav

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att du som invånare känner dig trygg och säker i din vardag. På den här och underliggande sidor kan du läsa om Upplands-Bro kommuns krisberedskap och trygghetsarbete och vad kommunen och du själv har för skyldigheter.

Det finns framförallt två lagar som styr kommunernas arbete inför, under och efter en extraordinär händelse.

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd bredskap beskriver vad kommunerna är skyldiga att göra för att minska sårbarheten i sina verksamheter.

Lag 2006:544länk till annan webbplats

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor beskriver hur kommunerna ska arbeta förebyggande för att skydda människors liv och hälsa samt egendom och
miljö.

Lag 2003:778länk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer

112 - Fungerar i alla EU-länder och används vid akuta nödsituationer där det är fara för liv, egendom och miljö.

1177 - Sjukvårdsrådgivning

114 14 - Polisens nödnummer vid situationer som inte är akuta.

113 13 - Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

Sidansvarig

Senast uppdaterad:

2017-03-24